instalacje gazowe

przyłącze  >  instalacja wewnętrzna  >  próba szczelności  >  odbiór instalacji gazowej  > przegląd okresowy

Próba szczelności i odbioru instalacji gazowej

Po wykonaniu nowej instalacji gazowej lub jej przebudowie, remoncie oraz wyłączeniu z użytku na okres dłuższy niż 6 miesięcy należy wykonać główną próbę szczelności. Próba kończy się protokołem podpisanym przez właściciela nieruchomości i wykonawcę instalacji gazowej.

Przegląd techniczny instalacji gazowej

Obowiązkowe kontrole szczelności instalacji gazowej oraz podłączeń gazomierzy i armatury należy wykonać raz na 12 miesięcy. W przypadku budynków o pow. ponad 2000 mkw dwa razy do roku. Przegląd wykonuje osoba uprawniona  i zakończony jest protokołem.

Podłączenia

Projekt instalacji gazowej.

Przyłączenie od skrzynki gazowej do budynku.

Instalacja wewnętrzna.

Podłączenie kotła, kuchenki gazowej itp.